Hjälp

  • Detta ämne nås även via:
  • EVA-REV och
  • Vägopedia
Skriv ut
Det här är hjälpsidan för Vägopedia - den är utformad på samma sätt som en ämnessida för att på ett enkelt sätt beskriva hur de olika delarna är tänkta att användas. Vägopedia är ett uppslagsverk för allting som har att göra med hur man sköter enskilda vägar, och den ersätter den tidigare EVA-REV Handboken. Vägopedia består av olika ämnesartiklar som beskriver de olika delarna av allt som har med enskilda vägar att göra. Vägopedia är en tjänst för REVs medlemsföreningar och inloggning krävs för att ta del av innehållet.

I sidhuvudet finns en lista "A-Ö" med alla de ämnen som tas upp i Vägopedia. Från listan A-Ö kommer du direkt till ämnena inom respektive bokstav.

- Använd i första hand listan A-Ö för att hitta det du söker, tipsar kanslichef Anders Lundell.

Det finns också ikoner för "Hjälp" och "Sök", samt en länk till REVs vanliga hemsida. Via Vägopedia-loggan kommer du alltid till startsidan.

"Skriv ut" skapar en utskriftsvänlig version av ämnessidan som du till exempel kan ta med till ett styrelsemöte. I den utskriftsvänliga versionen ersätts eventuell film med en QR-kod som kan scannas med mobiltelefonens kamera för att visa filmen på den. Det finns också en QR-kod för att kunna anropa sidan på Vägopedia online.

Huvudtexten (som du nu läser) innehåller de grundläggande baskunskaperna i ett ämne. Du bör ta del av den eller vara väl insatt i ämnet innan du går vidare till de andra delarna. Innehållet i ett ämne är skriven ganska "smalt" för att hålla sig inom ämnet. Om andra närliggande ämnen berörs, till exempel föreningsstämma, motioner eller väggupp, så finns länkar till dessa ämnen direkt i texten och via länkarna kan du komma till det ämnena för att läsa mer om dem.

Under huvudtexten finns "Frågor & Svar", där behandlas de lite svårare frågeställningarna och specialfallen som kan kräva mer detaljerade kontrollfrågor om speciella situationer. När man klickar/trycker på frågan så visas svaret.

På varje ämnessida finns två datum/klockslag angivna. "Uppdaterad" betyder den senaste tidpunkt som mindre ändringar har införts medan "Faktagranskad" betyder att någon av REVs experter har gått igenom hela ämnessidan och granska hela innehållet.

"Relaterade ämnen" är en sammanställd lista över de närliggande ämnen som länkats vidare till i huvudtexten.

I en del ämnen finns "Filmer" där våra rådgivare berättar om valda delar kring ämnet, filmer öppnas i ett separat fönster som du sedan klickar bort.

"Bilder" visar olika exempel från verkligheten och det kan även finnas skisser och ritningar. Om det finns flera bilder så anges det med en siffra i nederkanten. Även bilder öppnas i ett separat fönster som du sedan klickar bort.

"Mallar" och "Externa länkar" är upplagda så att de ska öppnas i ett nytt fönster eller en ny flik. Beroende på vilken filtyp/länktyp det är och vilken webbläsare som används kan de återfinnas på olika ställen.

  • Frågor & Svar
Uppdaterad den 13 Feb 2024, 12:23
Faktagranskad den 01 Feb 2022, 09:06

Scanna koden med din mobil för att gå till sidan

Filmer

Filmerna finns på REVs Youtube-kanal men en del av dem är där inte tillgängliga publikt utan kan bara nås via Vägopedia. Tipsen som kommer upp när filmen är slut, och eventuell reklam, kan inte REV styra över (de väljs av Youtube).
Informationsfilm om Vägopedia.

Bilder

Här visas bilder som handlar om ämnet. Varje bild är försedd med en förklarade bildtext. Siffran nere i högra hörnet visar hur många bilder det finns.
3
3
3

Mallar

Här finns mallar och andra dokument som hör till ämnet.